Premixy

Nutrawit Starter 4%

Premix dla prosiąt i warchlaków do sporządzania pasz w udziale 4 %