Premixy

Nutrawit LP 2,5%

Premix dla loch prośnych do sporządzania pasz w udziale 2,5 %

Nutrawit LK 4%

Premix dla loch karmiących do sporządzania pasz w udziale 4%